Üye Girişi

Şifrenizimi Unuttunuz? Şifre Sıfırlama

Hesabınız Yokmu?Yeni Hesap

Yeni Üyelik

Şifre Sıfırlama

E-Posta Adresinizi Yazarak "Gönder" Butonuna Basınız.

Giriş Yapmak İçin Üye Girişi
Hesabınız Yokmu?Yeni Hesap
×

 

 • Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi 2 yıldır.

 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamı içindedir

 • Bu garanti üretim ve montaj hatalarından veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşıda geçerlidir.

 • Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

 • Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın Ansan Yetkili Servisine, yetkili servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden başlar.

 • Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

 • Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, firmamız; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmeyi taahhüt eder.

 • Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım Ansan A.Ş.’nin yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

 • Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

 • Garanti kapsamı, ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar;

  - Ürüne kendi işi haricinde farklı bir iş yaptırarak, ürünün kendisine yada parçalarına zarar verme,
  - Malın kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda,
  - Malın ve muhteviyatındaki aksamın seri numaraları veya garanti etiketlerinin tahrip edilmiş/yırtılmış olması durumunda,
  - Malın Ansan A.Ş. yetkili personeli dışında  daha önceden açıldığının / onarım yapıldığının belirlenmesi durumunda,
  - Cihazın tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma, çarpma, düşürme, darbe,
  - Yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ve kötü kullanım, cihaz için kullanım kılavuzunda belirtilen çevre özelliklerine aykırı kullanımlar,
  - Malın aşırı nemli, tozlu veya sıcak ortamlarda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamlarda kullanılması,
  - Kaza, darbe, elektrik (voltaj değişiklikleri), doğal afetlerden kaynaklanan arızalar durumunda,
  - Arıza veya hasar, Ansan A.Ş.’nin sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında oluşmuşsa,

   

 • Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı Ansan A.Ş. yetkili servisi veya Ansan A.Ş.’nin düzenleyeceği raporla belirlenir.

 • Garanti şartları ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

 

 

HABERLER